Klima Santrali

Klima Santrali Nedir? Klima Santrali Çeşitleri

Klima Santrali

Klima Santrali, atmosferden alınan taze havanın çeşitli şartlandırmalardan sonra alana gönderilmesini sağlayan cihazdır. Klima santrali çalışma prensibi dahilinde bölgeye taze hava verilmesi, sıcaklık ve nem oranının ayarlanması, havanın toz ve parçacıklardan arındırılması söz konusudur.

 • Karışım havalı,
 • Isı geri kazanımlı,
 • Taze havalı,
 • Hijyenik klima olarak klima santrali çeşitleri vardır.

Klima santrali nasıl çalışır sorumuzun her sistem için farklı bir cevabı vardır. Ancak genel olarak bütün klima çeşitlerinde; damper motoru (taze hava ve egzoz veya karışım ) filtre, ısıtma serpantini, soğutma serpantini, vantilatör ve aspiratör bulunur. Bunların haricindeki farklı bölümler, kullanım amacına ve santral tipine göre farklılık göstermektedir.

Klima santralleri kapalı ortamdaki havanın nemini ve sıcaklığını istenilen şartlarda sabit tutarak konfor sağlamaktadır. Klima santrali çeşitleri bilinen dört termodinamik hava şartlandırılma fonksiyonları olan ısıtma, soğutma, nem alma, nemlendirme işlemlerini yapmaktadır. Aynı zamanda dış ortamdan aldığı taze havadaki katı partikülleri, gazları, mikroorganizmaları tutarak kullanıldığı ortam havasını da temizlemektedir. Klima santrali nasıl çalışır sorusunun cevabı sistemin nasıl kullanılacağına bağlıdır.

Klima Santrali Çeşitleri

Klima santralleri kullanım alanlarına ve amaçlarına göre farklı çeşitlere ayrılırlar

 • Karışım havalı klima santrali

  Karışım havalı klima santrali olarak belirtilen klima santrali, egzoz havasını istenen miktarda taze hava ile karıştırabilir. Egzoz havası dış havaya göre hemen hemen aynı oksijen miktarına denk geliyorsa egzoz havası taze havaya karıştırılarak taze hava damperi kısılır. Ancak bu sistem hastaneler ve ilaç fabrikaları gibi alanlar, mutfaklar ve egzoz havasının çok kirli olduğu bölgelerde kullanılmaz.
 • Isı geri kazanımlı klima santrali

  Isı geri kazanımlı klima santrali ise taze havanın egzoz havası ile karıştırılmadan ısı geri kazanım hücresinde enerjilerini birbirlerine aktararak havayı düzenlediği klima santralleridir. % 70’ e varan verimlerle enerji kazanımı yapılır.
 • Taze havalı santral sistemi

  Klima santrali çeşitleri arasında yer alan taze havalı klima santrali sistemi de atmosferden edindiği havayı bölgeye aktaran cihaz tipidir. Egzoz işlemi hücreli aspiratörler ile sağlanmaktadır.
 • Hijyenik klima santrali

  Hijyenik klima santralleri ise hijyenik ortamların havalandırılmasın da kullanılan cihaz tipidir. Klima santrali çeşitleri arasında en çok dikkat edilmesi gereken sistem olan hijyenik klima santrallerinde parçacık ve mikroorganizmalar sistem içine girmemelidir. Mikroorganizmaların oluşmasına izin verilmemelidir.
  Hijyenik klima santrali için nem oranı düşük olmalı ve su birikmemelidir. Kullanılan malzemelerde mikroorganizma üretmeyecek yapıdan oluşan malzemeler olmalıdır. Temizliğine ve bakımına dikkat edilmelidir. Kapalı havuzlar ve SPA gibi hijyenin önemli olduğu alanlarda bu klima sistemi çok iyi bir alternatiftir. Ameliyathaneler, ilaç üretim tesisleri, laboratuvarlar, müzeler, gıda üretim tesisleri de en çok kullanıldığı alanlardır.
 • Konfor amaçlı klima santralleri

  Yaşam alanlarındaki taze hava ihtiyaçlarına göre geliştirilen klima santrali sistemleridir. Konfor şartlandırma santralleri, havuz nem alma santralleri, sığınak havalandırma santralleri olarak kullanılır.
 • Endüstriyel amaçlı klima santralleri

  Klima santrali çeşitleri arasındaki endüstriyel amaçlı santraller; imalat sanayinde üretilen ürünler için uygun hava koşulları oluşturmaya yarayan, mekandaki taze hava ihtiyaçlarına gör geliştirilen sistemlerdir. Kağıt üretim ve kullanım tesisleri, tekstil üretim tesisleri, seramik üretim tesisleri, petrokimya tesisleri en çok kullanıldığı alanlardır. Klima sistemleri sayesinde chiller soğutma projeleri de rahatlıkla uygulanabilir.
  Klima santrali kullanım alanları farklı olduğu için sistemin kullanım ve kurulum yöntemleri de farklılaşmaktadır. Klima santrali çeşitleri mekanın özelliklerine ve santralden beklenen performansa göre belirlenmektedir. Her bina ve sektör için özel olarak projelendirilmesi gerekmektedir.