Ozon Makinası

Ozon Makinası Nedir?

Ozon Makinası

3 oksijen atomunun bir araya gelmesi ile oluşan gaza Ozon denir. Bizim bildiğimiz ve iki adet oksijen atomunun bir araya gelmesi ile oluşan oksijen gazına üçüncü oksijen atomunu ekleyerek ozon elde eden cihazlara ise ozon cihazı denir.

Ozon cihazları yukarıda yapılan tanımlamadan da anlaşılacağı üzere yüksek enerjili oksijen gazı olarak tanımlanan ozon (O3) üretmek üzere geliştirilen cihazlardır. Endüstriyel olanları olduğu gibi ev tipi kullanıma da hitap eden küçük ve kompakt modelleri de bulunmaktadır.

Ozon Cihazı Nasıl Kullanılır?

Ozon cihazlarının hem endüstriyel anlamda hem de evlerde farklı kullanım amaçları için kullanım biçimleri vardır. Çok güçlü bir bileşik olan ozon gazı bilindiği gibi hem atmosferi hem de yerkürede biyolojik hayatı korumasıyla bilinir. Ancak bilimin getirdiği kolaylıklar sayesinde günlük hayatımıza da adapte olan kullanımının asıl amacı dezenfekte etmek, havayı temizlemek, kokuları gidermek ve güçlü oksidan etkisinden faydalanmak içindir.

Ozon Cihazının Önemi

Ozon cihazları kullanımının faydaları ülkemizde yeni keşfedilmek ile beraber gelişmiş ülkelerde çok uzun süredir kullanılmaktadır. İyi bir dezenfektan olan ozon havayı temizler ve mikropları öldürür. Havuz, hastane, laboratuvar vb. hijyen kurallarının kritik seviyede uygulandığı mekanlarda faydaları sayılamayacak kadar önemlidir. Evlerde ise havayı temizlemesi ve bir diğer önemli özelliği olan kokuları gidermesi nedeni ile tercih edilmektedir.

Ozon Cihazında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Çok kuvvetli bir bileşik olan ozon gazını ve ozon sistemlerini gelişi güzel kullanmak faydalarından çok zararlarını gündeme getirecektir. Özellikle kullanılan mekanlarda sızdırmazlık ile ilgili ek önlemler alınması gerekmektedir. Bu yüzden herhangi bir ozon cihazını veya sistemini alırken ilk başta dikkat edilmesi gereken kontrolsüz kullanıldığında zehirlenmeye neden olabilecek bu gazın yeterli önlemler ile kullanılıyor olup olmamasıdır. Ozon sistemlerini sertifikalı firmalara kurdurmak gerektiği gibi ev tipi cihazları ise sektörel yeterlilik belgesi sahibi cihazlar arasından seçmek uygun olacaktır. Evlerde bu tip cihazları mümkün olduğunca yüksek ve ücra köşelere monte etmek ise akıllıca olacaktır. Ateş vb. yanıcı, tutuşucu ortamlardan ise muhakkak suret ile uzakta olmaları gerekmektedir.